Digital tidning

Gör om era PDF filer till en Digital tidning online!
Digital tidning - Gå direkt till Sidvisning.se Digital tidning - Gå direkt till Sidvisning.se

Digital tidning


Gör om era traditionella PDF filer till en Digital tidning online!

Vad är en Digital tidning?

En digital tidning är en simulerad variant av en papperstidning med ett gränssnitt som liknar pappersvarianten och har samma läsupplevelse i och med att man bläddrar sidorna som i papperstidning.
En digital tidning kan, till skillnad från pappersvarianten, integrera multimedialt innehåll såsom video, ljud, filmer och flash-animationer!

Förläggare och företag kan omvandla sina publikationer till digitala tidningar som ser ut exakt som den traditionella pappersavarianten.
Med digital publicering, kommer många bonusfördelar som t.ex. att man kan minska tryck- och distributionskostnaden.

Exempel på tillämpningar av digitala tidningar:

• broschyrer
• Företags manualer
• tidningar
• nyhetsbrev
• Magasin
• fotoalbum
• kataloger
• böcker
• läroböcker
• finansiella rapporter

Fördelar med en digital tidning jämfört med att publicera en traditionell pdf fil.
Att läsa en digital tidning med en sidvändningsfunktionen är mycket mer naturligt för människor. Vi har utvecklats redan från början med att läsa rullar åt att läsa böcker under de senaste några tusen år. Därför är det naturligt att vi följer en sådan utveckling att börja läsa information på en sida-vända sätt på datorn också!

Att läsa en sida-vända digital tidning på datorn är mycket lättare för ögonen jämfört med läsning jämfört med ett PDF-dokument i en sidrullnings gränssnitt.

Ett växande antal högskolor och universitet är nu distribuera digitala utgåvor av rekrytering material och pappersledarna till blivande studenter.
Dessa interaktiva digitala böcker kommer att erbjuda ett mer dynamiskt sätt att utbilda blivande studenter och student-idrottare, samtidigt som rekrytering regler.
Sidvisning.se, branschens ledande inom interaktiv digital publicering programvara, gör det möjligt för universiteten att ge blivande studenter en högkvalitativ interaktiv läsupplevelse som innehåller digitala bilder, videoklipp, internlänkar, nyheter, som till fullo drar in blivande studenter till sina institutioner.

Nå miljontals människor utan att spendera pengar på tryckning och distribution av dina kataloger. Konvertera dina traditionella PDF till en virtuell digital tidning!

Få din produktkatalog, broschyr, årsredovisning, bok eller tidning som publiceras på nätet att läsas av praktiskt taget vem som helst, var som helst i världen.

Konvertera dina PDF-filer till Flash animerade virtuella digitala tidningar och ta online läsupplevelsen till en helt ny nivå!

Nu behöver du inte behöver spendera några pengar på att trycka dina kataloger, broschyrer eller din tidningar, eller du var tvungen att spendera pengar på att skicka dem.
Hur är det möjligt? Genom att använda en digital tidning!

En online publikation är en flash-animerad version av ett skrivet papper, som finns på en webb-server. Det är bara ett enda musklick bort och alla har tillgång till den.
Du kan skicka länken till ditt virtuella tidning via e-post eller så kan du integrera dina digitala tidningar på din hemsida. I alla fall, dina potentiella kunder har en enkel tillgång till denna online pdf.

Publicera alla dina broschyrer, kataloger och tidningar på nätet idag. Det är lätt, mycket värdefullt och lönsamt.

Online katalog
Vi har utvecklat en möjlighet att publicera och distribuera tryckt material på Internet - vi kallar detta för en digital tidning.
Sidvisning.se ger företag möjlighet att publicera sina kataloger, broschyrer, tidningar och annat tryckt material på Internet.

Pdfkatalogerna presenteras i ett iögonfallande och lättläst sätt som gör det lätt för läsaren att navigera genom innehållet.

Använd Sidvisning.se och du kan publicera dina tidningar på nätet och göra dina PDF-dokument till interaktiva digitala tidningar.